دوستان گفتم بهتون که اقا کصطفی براش کاری پیش اومده ونمیتونه اکانت بده بهتون منم هیچ خبریندارم ازش و از اونجایی که روزی 20 نفر به من فحش میدن به خدامن فقط به اخبار دسترسی دارم و هیچ اختیاری توی سایر بخش های سایت ندارم لطفا به درگاه سایت پولی نریزید چون مصطفی نیست و دوستان برای خرید اکانت حتما به من در تلگرام پیام بدند تا درگاه خودمو بدم بهتون و اکانتو بدم بهتون
(بازم تاکید میکنم پولی واریز نشه)

ایدی تلگرام جهت خرید:

@AALIW

Tuesday, December 12, 2017

« برگشت